logo
slogan
Numer 1
Wrzesień 2002
Cena 2-5 zł
Dziś imieniny Erwiny, Henryka, Mariusza ...Zespół MIENTY życzy solenizantom: wszystkiego najlepszego!

SPIS TREŚCI:

>skarby

 

WYWIAD:

»
   

FELIETON:

»
   

MIŁOŚĆ I SEKS:

»
   

13 PYTAŃ:

»
   

DOŚWIADCZENIA:

»
   

PSYCHOZABAWA:

»
»
   

WIERSZE:

»
   

Dział ten jest w trakcie tworzenia, a ma w zamierzeniu zawierać wartościowe informacje, takie jak:
- ogłoszenia o ogólnodostępnych konkursach
- wartościowe linki
- informacje o stypendiach
- itd.

Na dzień dzisiejszy mamy dla was trzy mientowe "skarby":


Skarb nr 1

X Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza O Laur Plateranki
Miłośnicy poezji, klasyczne klasy autorskie i Samorząd Uczniowski II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Polski i środowisk polonijnych do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Jednego Wiersza O Laur Plateranki. Trzy opatrzone godłem egzemplarze jednego niepublikowanego i nienagradzanego wiersza wraz z kopertą z takim samym godłem zawierającą dane autora należy przysłać na adres: II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu, ul. Parkowa 1, 41-200 Sosnowiec (tel. 032 266 45 36), koniecznie z dopiskiem: X Laur Plateranki. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 listopada. Oprócz nagród głównych (pieniężnych) przyznane zostaną również nagrody dodatkowe. Jak co roku nagrodzone i wyróżnione wiersze zostaną opublikowane w pokonkursowym tomiku. W komisji konkursowej zasiądą poeci, pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz poloniści szkolni i uczniowie. Regulamin konkursu jest dostępny w sekretariacie szkolnym oraz na stronie internetowej http://marcin.and.pl/laur/. Prace należy nadsyłać do 30 września 2002 r.


Skarb nr 2

IV Konkurs na utwór dramaturgiczny dla młodzieży szkół średnich i studentów "My - na progu nowego wieku"
W konkursie mogą wziąć udział twórcy do 30. roku życia, których dramaty nie były dotąd publikowane ani wystawiane przez teatry profesjonalne.
Prace konkursowe, w formacie dramatu lub monodramu, powinny poruszać problemy młodego pokolenia we współczesnej rzeczywistości, wynikać z własnego widzenia świata dziś lub wyrażać nadzieje związane z przyszłością.
Prace w trzech egzemplarzach maszynopisu, opatrzone godłem, należy nadesłać (lub złożyć osobiście) do Śródmiejskiego Forum Kultury, 90-056 Łódź, ul. Roosevelta 17, do 15 kwietnia 2003 r.
W załączonej do pracy kopercie, opatrzonej tym samym godłem, należy umieścić swoje dane osobiste (imię, nazwisko, wiek, adres, numer telefonu).
Bliższe informacje: tel. (042) 636 68 38.


Skarb nr 3

http://eduseek.ids.pl
Niech rekomendacją tego serwisu będzie stwierdzenie, że wiele pomysłów, które zamierzaliśmy zrealizować w Świeżym iMagazynie możecie znaleźć tam już teraz. Szczerze gratulujemy.


 
 

Copyright (C) MIENTA Świeży iMagazyn, 2002

>>kontakt